Garanții bancare

Angajamentul irevocabil al băncii de a plăti Beneficiarului, la cererea acestuia, o sumă de bani, în cazul în care Ordonatorul (clientul Băncii) nu și-a îndeplinit obligațiile pentru a căror garantare a fost emisă Garanția bancară.

Tipuri de Garanții bancare

  • Garanție bancară pentru participarea la licitație – facilitează participarea la procedura de achiziție prin licitație confirmând capacitatea de plată și seriozitatea Ofertantului
  • Garanție bancară de bună execuție – asigură îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale aferente unor livrări de mărfuri/prestări de servicii
  • Garanție bancară de plată – asigură efectuarea la scadență a plăților aferente contractelor comerciale
  • Garanție bancară pentru restituirea avansului – asigură restituirea avansului în cazul neonorării obligației de livrare bunuri/prestare servicii
  • Garanție bancară vamală – asigură plata taxelor vamale și a altor taxe aferente importurilor/exporturilor
  • Garanție bancară privind prestarea serviciilor de broker vamal – asigură exercitarea atribuțiilor de broker prin respectarea legislației vamale/fiscale la efectuarea operațiunilor în numele companiilor, precum și acoperă obligațiile brokerului față de organele vamale
  • Contragaranţie bancară – angajament de plată asumat pentru asigurarea emiterii de către altă băncă a unei garanții bancare în favoarea Beneficiarului sau a unei alte contragaranții; se utilizează în cazul în care în unele ţări sunt acceptate doar garanţii emise de băncile locale sau bănci care corespund anumitor criterii

Costuri

Pentru informații privind comisioanele aplicate pentru emiterea și administrarea Garanțiilor bancare consultați Tarife și comisioane pentru deservirea persoanelor juridice.

Contact

Pentru consultanță și suport contactaţi Managerul dedicat pentru gestionarea relației cu compania Dvs.

V-ar mai putea interesa