Regulamentul și cerințele de bază FATCA

FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate în martie 2010 de Statele Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni și reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenţilor americani prin evitarea plății impozitelor de către contribuabilii americani, utilizând conturi deschise la instituții financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investiții de tip off‐shore.

Conform cerințelor FATCA, instituțiile financiare din afara SUA trebuie: să identifice și să obțină informații cu privire la clienții care ar putea fi încadrați drept clienți SUA, pe baza unor criterii specifice, denumite generic “US indicia”.

Aceste informații sunt necesare pentru a  stabili care sunt clienții SUA raportabili. BCR Chișinău S.A. este înregistrată la IRS cu status-ul  FATCA. Cerințele FATCA se aplică de la 1 iulie 2014 clienților SUA (persoane fizice sau persoane juridice controlate de cetățeni SUA), indiferent dacă se află pe interiorul sau în afara granițelor SUA.

Indiciile SUA (US indicia) sunt informații oferite de clienți care pot conduce către încadrarea unei persoane fizice sau persoane juridice deținute/controlate de un acționar/beneficiar real ca fiind o persoană SUA (US person).  

Se consideră o persoană SUA (US Person) dacă:

  • este cetățean SUA;
  • este rezident permanent SUA;
  • deține Green Card eliberată de Autoritățile SUA.

Identificarea unuia dintre aceste indicii nu conduce la încadrarea imediată ca persoană SUA, ci necesită o confirmare a informației prin prezentarea unui document, la solicitarea băncii.

Documentul este prezentat într-un termen rezonabil, comunicat, de asemenea, de către bancă.

Pentru mai multe detalii recomandăm consultarea site-ului www.irs.gov pentru a verifica status-ul de Persoană SUA și/sau rezident SUA în scopuri fiscale.

Non‐Financial Foreign Entity („NFFE”) este o entitate juridică din afara SUA care nu este o instituție financiară. Exista două categorii NFFE:

  1. Active NFFE, sunt entități implicate în tranzacții active sau afaceri (producție, industrie, servicii nefinanciare, etc.) unde mai puțin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. Acesta este un status FATCA. Exemplu: o fabrică de mezeluri care nu are alt venit în afara celui din această activitate;
  2. Passive NFFE, au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, anuități). Acesta este un status FATCA. Exemplu: o companie care are un domeniu de activitate diversificat și realizează venituri mai mari din investiții financiare decât din activitatea principală de afaceri declarată.

Cerințele FATCA se aplică tuturor instituțiilor financiare din afara SUA și altor intermediari financiari, în cazul în care acestea aplică prevederile FATCA.