Licitație privind achiziționare servicii de acordare a tichetelor de masă

20.03.2018

1.    Gama de servicii solicitate de la operatori

A.     Servicii lunare

 • Eliberarea  tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea nominala de 45 MDL
 • Imprimarea tichetelor de masa pe suport de hârtie
 • Procesul de emitere, acordare, acceptare si rambursare a valorii tichetelor de masa  si alte servicii aferente pentru prestarea serviciilor menționate
 • Evidenta tichetelor de masă emise, (pe suport de hârtie si/sau electronic) cu înregistrarea numerelor de serie ale acestora
 • Transmiterea / livrarea tichetelor de masa către banca
 • Acces la istoricul comenzilor si  altor date relevante activității
 • Calculul taxelor pentru serviciile prestate
 • Asistență limitată în cadrul auditului intern și/sau extern, în partea ce tine de tichetele de masa
 • Asistență limitata în cadrul controalelor efectuate de autoritățile de stat în partea ce tine de gestionarea tichetele de masa

B.     Servicii de asistență în raportarea lunară și anuală

 • Pregătirea și transmiterea către persoana responsabilă a rapoartelor lunare cu privire la tichetele de masa acordate angajaților

C.     Prezentarea informațiilor relevante activității date:

 • Lista unităților comerciale/de alimentație publică la care pot fi utilizate tichetele de masă, pentru zonele Chișinău, Bălti si Cahul
 • Oferirea consultațiilor ce tine de activitatea data

2.    Onorarii și tarife

Operatorul urmează a indica în ofertă onorariile și tarifele după cum urmează:

 • Onorariu fix lunar pentru serviciile indicate în Secțiunile de mai sus pentru un număr de până la 110 angajați
 • Onorariu fix anual pentru serviciile indicate în Secțiunile de mai sus
 • Onorariul pentru eliberarea tichetelor pe suport de hârtie si/sau suport electronic
 • Toate onorariile și tarifele urmează a fi prezentate în MDL
 • Toate onorariile și tarifele din ofertă urmează să includă și TVA
 • Toate plățile se vor face prin contul de decontare care va fi deschis de Operator la BCR Chișinău S.A.

3.    Documente solicitate a fi anexate la ofertă

 • Certificatul de înregistrare a companiei / Licența de activitate
 • Extrasul de la Camera Înregistrării de Stat cu indicarea numelui și prenumelui administratorului
 • Copia procurii/ ordinului de numire a administratorului în cazul în care acesta activează prin procură
 • Rechizitele bancare ale Operatorului
 • CV-urile echipei din partea Operatorului care vor asigura prestarea serviciilor
 • Confirmarea înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Centrul Național de prelucrare a datelor cu caracter personal

4.    Modul de prezentare a ofertelor

 • Ofertele urmează a fi transmise în plic sigilat la adresa BCR Chișinău S.A. str. A. Pușkin 60/2, mun. Chișinău cu indicarea obiectului –LICITAȚIE -  TICHETE DE MASA
 • Termenul limită de prezentare a ofertelor 13 aprilie 2018, ora 17.30

5.    Detalii de contact

Pentru întrebări privind caietul de sarcini vă puteți adresa la Departamentul Resurse Umane și Comunicare:

 • Alexandru Talmațchi, Sef departament
  Tel. +373 (22) 852 098 Mobil. +373 (79) 989 774

 • Cornelia Pașcan, Specialist Resurse umane
  Tel. +373 (22) 852 089 Mobil. +373 (79) 989 770

 • E-mail resurse.umane@bcr.md