Anunț privind prelungirea termenului pentru depunerea dosarelor în cadrul licitației cu privire la selectarea unui furnizor care va presta  serviciilor de marketing și comunicare pe parcursul anului 2019 

06.11.2018

Banca Comercială Română Chişinău S.A. anunță privind prelungirea perioadei pentru depunerea dosarelor în cadrul  licitaţiei în plic închis cu privire la selectarea unui furnizor  ce va presta servicii de marketing și comunicare pe parcursul anului 2019.

Furnizorii care intenționează să participe la licitație vor semna și vor transmite în adresa băncii Anexa 1 privind intenția de participare la licitație, până în data 06.12.2018, ora 17:00.

Anexa 1 privind intenția de participare la licitație și caietul de sarcini privind activitățile de marketing și comunicare pentru 2019 vor fi remise companiilor care vor prezenta interes pentru participare la licitație.

Persoana de contact:

Ofertele vor fi depuse în plic închis la sediul central al băncii (str. Pușkin 60/2), până la 06.12.2018, ora 17:00.