Licitație cu privire la selectarea companiilor pentru efectuarea auditului în domeniul activităților/operațiunilor externalizate

08.02.2019

Cu referire la art. 30 din Regulamentul BNM privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii nr.241, din 03 noiembrie 2011, Banca Comercială Română S.A., Va solicita oferta de participare la licitație în plic închis organizată în perioada 07.02.2019-28.02.2019, pentru efectuarea auditului în domeniul activităților/operațiunilor externalizate.

Scopul  auditului constă în evaluarea adecvării şi implementării politicilor şi procedurilor interne ale Băncii și modul de gestionare a riscurilor și incidentelor aferente externalizării, pentru perioada  01.01.2018 – 01.01.2019, din perspectiva conformității cu standardele Băncii Nationale.

Vă transmitem atașat pachetul de licitație care conține următoarele documente :

  • Caiet de Sarcini
  • Anexa 1 Confirmare de primire caiet de Sarcini

Persoana de contact: Angela Șoitu, tel. 022852535.