Licitație privind efectuarea unui audit extern complex în domeniul IT și Securităţii Informaționale al BCR Chișinău S.A.

 

Actualizare 30.06.2017:

  • extins termenul de prezentare a ofertelor de la 28.06.2017 până la data 28.07.2017
  • extins termenul de realizare a auditului de la 16.10.2017 până la 16.02.2018

Banca Comercială Română Chişinău S.A., anunță societățile de audit despre posibilitatea efectuării unui audit extern complex in domeniul IT si Securităţii Informationale al BCR Chișinău SA.

Condiții de participare a societăților de audit:

a)    Dispune de licență în domeniul respectiv
b)    Activează pe piața serviciilor de audit de cel puțin 3 ani
c)    Cel puțin un membru al echipei de auditori poseda un certificat CISA eliberat de către societatea internaționala independenta – ISACA
d)    Societatea de audit selectata va prezenta băncii, raportul final privind auditul extern complex in domeniu IT in termen de pana la 16.02.2018
e)    societatea de audit nu:
- a executat audit financiar la banca in a.2016
- a executat anterior(2015-2017) alte servicii IT pentru banca

Ofertele-tender vor fi prezentate în plicuri sigilate și vor include următoarele documente:

a)    Planul realizării auditului extern complex in domeniu IT
b)    Metodologia aplicata
c)    Alocarea timpului
d)    Prețul realizării auditului extern complex in domeniu IT
e)    Echipa de proiect (membri, rol, calificare, studii, experiența, copii ale certificărilor deținute)
f)     Experiența in domeniu/portofoliu proiecte/clienți
g)    Confidențialitatea informației
h)    Termene de valabilitate a ofertei

Ofertele vor fi prezentate în limba română şi întocmite în doua exemplare.

Pe fiecare plic se va scrie citeţ denumirea şi sediul ofertantului, de asemenea numele, prenumele şi funcţia împuternicitului său legal.

Organizatorul concursului va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau deschise.

Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului concursului până la data 28.07.2017 ora 15:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 60/2, BCR Chișinău S.A., anticamera.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 022 85 2027; mob. 079989789 (Vladislav Gamangii).