Licitație cu privire la selectarea companiilor de evaluare pentru colaborare

31.05.2018

Banca Comercială Română Chişinău S.A. anunță companiile de evaluare despre desfasurarea tenderului privind selectarea companiilor de evaluare care vor fi incluse în lista companiilor agreate de bancă pentru colaborare în domeniul evaluării.

Condiții de participare a companiilor de evaluare:

a)    este înregistrată în conformitate cu legislația în vigoare

b)    dispune de licență valabilă pentru activitatea de evaluare a bunurilor imobile eliberată de către Camera de Licențiere a Republicii Moldova

c)    Activează pe piața serviciilor de evaluare de cel puțin 5 ani

d)    are angajat cel puțin un evaluator ce posedă certificatul de calificare valabil emis de către Agenția Relații Funciare și Cadastru și cu experiență în domeniul evaluării de minim 3 ani

Ofertele-tender vor fi prezentate în plicuri sigilate și vor include următoarele documente:

a)  scrisoarea de intenție

b)  informația privind ofertantul (denumirea complete, adresa/ sediul, numărul de contact, nr. de filiale și amplasarea lor, aria de activitate, ș.a.)

c)  copia certificatului înregistrării de stat

d)  copia licenţei(lor) în domeniul respectiv, ce confirmă faptul că compania activează  cel putin 5 ani în domeniul evaluării

e)  numele, prenumele evaluatorilor certificaţi cu date de contact ale acestora, inclusiv e-mail

f)   copia certificatelor de calificare a evaluatorilor ce confoirmă faptul că evaluatorul are o experientă de cel putin 3 ani în domeniul evaluarii

g)  3 rapoarte de evaluare realizate în ultimele 6 luni pentru diferite tipuri de bunuri, de ex.: apartament, casă, producere, comercial, teren liber, etc. Rapoartele de evaluare prezentate vor fi depersonalizate

h)  2 rapoarte de evaluare pentru bunuri mobile, mijloace de transport şi utilaj. Rapoartele de evaluare prezentate vor fi depersonalizate

i)    Nomenclatorul prețurilor pentru serviciile de evaluare a bunurilor mobile și imobile

Ofertele vor fi prezentate în limba română şi întocmite într-un singur exemplar.

Pe fiecare plic se va scrie citeţ denumirea şi sediul ofertantului, de asemenea numele, prenumele şi funcţia împuternicitului său legal.

Organizatorul concursului va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau deschise.

Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului concursului până la data 29.06.2018ora 1700, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 60/2, BCR Chișinău S.A.

Persoana de contact: Vitalie Brînză, mob. 079989768, tel. 022852536.