Licitație cu privire la Selectarea unui intermediar (broker de asigurari) pentru prestarea serviciilor de perfectare a polițelor de asigurare pentru Bancă și clienții săi.

09.10.2019

Banca Comercială Română Chişinău S.A. anunță brokerii de asigurări despre desfășurarea tenderului privind selectarea unui intermediar (broker de asigurări) pentru prestarea serviciilor de perfectare a polițelor de asigurare pentru Bancă și clienții săi.

Condiții de participare la tender:

a)    în calitate de broker de asigurare să dispună de licență de activitate, eliberată în condițiile Legii cu privire la Asigurări nr.407 din 2006 și ale actelor normative ale autorității de supraveghere

b)    să dispună de un contract în vigoare de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de cel puţin 10 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 15 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune, franşiza admisă în contract fiind în limita capitalului propriu al brokerului

c)    să desfăşoare doar activitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare

d)   să aibă un personal cu funcţie de răspundere care să corespundă criteriilor de pregătire şi de experienţă stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere, iar administratorul şi personalul propriu cu atribuţii de intermediere să deţină certificatul de calificare în asigurări obţinut în condiţiile actelor normative ale autorităţii de supraveghere

e)  activează în calitate de broker de asigurare cel puțin 5 ani.

Ofertele-tender vor fi prezentate în plicuri sigilate și vor include următoarele documente:

a)  scrisoarea de intenție

b)  informația privind ofertantul (denumirea completă, adresa/ sediul, numărul de contact, aria de activitate, ș.a.)

c)  copia certificatului înregistrării de stat

d)  copia licenţei(lor) în domeniul respectiv

e)  numele, prenumele brokerului certificat, cu date de contact ale acestuia, inclusiv e-mail

f)   copia certificatelor de calificare în asigurări ale administratorului şi personalului propriu cu atribuţii de intermediere, obţinut în condiţiile actelor normative ale autorităţii de supraveghere

g)  nomenclatorul prețurilor pentru serviciile de perfectare a polițelor de asigurare pentru Bancă ți clienții săi

h)   companiile de Asigurări cu care au parteneriate și istoricul acestor parteneriate

i)    scrisori de recomandare ale clienților (dacă există)

j)  descrierea portofoliilor de asigurări in gestiune (volume, cei mai mari clienți sau alte informatii relevante)

k)    prezentarea unui concept de colaborare cu banca.

Ofertele vor fi prezentate în limba română şi întocmite într-un singur exemplar.

Pe fiecare plic se va scrie citeţ denumirea şi sediul ofertantului, de asemenea numele, prenumele şi funcţia împuternicitului său legal.

Organizatorul concursului va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau deschise.

Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului concursului până la data 08.11.2019ora 1700, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 60/2, BCR Chișinău S.A.

Persoana de contact: Angela Soitu, tel. 022852535.