Licitație cu privire la selectarea unei societăți de audit în socopul efectuării unei misiuni de asigurare pentru confirmarea corectitudinii întocmirii rapoartelor COREP 

24.05.2019

Banca Comercială Română Chişinău S.A. anunță tender privind selectarea unei societăți de audit în socopul efectuării unei misiuni de asigurare pentru confirmarea corectitudinii întocmirii rapoartelor COREP sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Instrucțiunii Bancii Naționale a Moldovei cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP.

Misiunea de asigurare urmează să fie efectuată în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Asigurare (ISAE 3000), și va fi efectuată pentru anul de gestiune care s-a finisat la 31.12.2018.

 

Persoana de contact: Vladimir Marinat, Tel: 022 85 25 38