Termeni și condiții legale

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Banca Comercială Română Chişinău S.A. (BCR Chişinău S.A.). BCR Chişinău S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul sau structura acestui site în orice moment fără careva notificări prealabile.

Informaţia ce se conţine pe site are caracter informativ şi nu reprezintă o garanţie. BCR Chişinău S.A. nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanţă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.

Persoanele care doresc să procure serviciile sau produsele BCR Chişinău S.A. prezentate pe site, sunt rugate să contacteze una dintre unitățile teritoriale ale BCR Chişinău S.A. pentru a se informa privind disponibilitatea serviciului sau produsului în cauză, cât şi privind condiţiile contractuale, tarifele şi comisioanele aferente. BCR Chişinău S.A. îşi rezervă dreptul ca accesul la produsele şi serviciile descrise în prezentul site să poată face obiectul unor restricţii pentru anumite persoane sau regiuni.

În cazul oferirii oricăror informaţii cu caracter personal prin intermediul site-ului www.bcr.md, persoana îşi exprimă acordul expres pentru prelucrarea datelor şi informaţiilor personale de către BCR Chişinău S.A. în vederea efectuării studiilor de piaţă sau a campaniilor promoţionale, realizării de către Bancă a operațiunilor de recrutare de personal, soluționarea de către bancă a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor primite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. BCR Chişinău S.A. va păstra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile publice competente. Pentru păstrarea confidenţialităţii datelor personale şi a securităţii activităţii desfăşurate online, vă recomandăm să nu comunicaţi informaţii detaliate referitoare la identitatea personală, conturile sau alte produse şi servicii bancare deţinute, decât în situaţii bine justificate şi cu verificarea autenticităţii paginilor accesate. BCR Chișinău S.A. este înregistrată ca operator al datelor cu caracter personal cu numărul de identificare 0000065.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Legii 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor Dumneavoastră dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de a face obiecţii, dreptul de a contesta. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugam să ne contactaţi prin intermediul secţiunii ”Contact”.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al BCR Chişinău S.A.