2017 03 FEB
Anunţuri Organizarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor BCR Chișinău S.A.
  • RO

Stimate acționar al BCR Chișinău S.A.!

    Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere al Băncii (proces verbal nr.2 din 31 ianuaurie 2017), la data de 06 martie 2017, orele 1100, la sediul BCR SA, din bd. Regina Elizabeta nr. 5 sector nr. 3, Bucuresti, România, va avea loc Adunarea Generală Extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea unor tranzactii intre persoane afiliate

2. Cu privire la componenta Consiliului de Supraveghere al BCR Chisinau SA.

3.  Cu privire la Bugetul de venituri si cheltuieli BCR Chisinau SA pentru anul 2017

Forma de desfășurare a adunării – cu prezenta acționarului.

Inregistrarea actionarilor participanti va avea loc intre orele 1030-1100 .

Lista actionarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor BCR Chisinau SA va fi intocmita la data de 03.02.2017.

Actionarii pot să facă cunoştinţă cu materialele aferente ordinei de zi pe adresa bd. Regina Elizabeta nr. 5 sector nr. 3, Bucuresti, România, unde va avea loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR Chisinau S.A., incepind cu data de 03.02.2017, intre orele 9.00-16.00”.