2017 07 MAR
Comunicate Comunicat informativ
  • RO

In conformitate cu prevederile Regulamentului BNM  cu privire la licentierea băncilor nr. 23/09-01 din 15.08.1996,  Banca Comerciala Româna Chisinau S.A., inregistrata pe data de 31.05.2001, aduce la cunostinta publicului ce pe data de 06 martie 2017 a avut loc Adunarea Generală extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A., desfasurata cu prezenta actionarului.  

In conformitate cu prevederile alin (4) art. 59 al Legii privind societatile pe actiuni, ordinea de zi a fost completata cu 1 subiect suplimentar, astfel a fost aprobat unanim :

 

1. Aprobarea unor tranzacţii între persoane afiliate.

2. Aprobarea  încetarii înainate de termen a împuternicirilor membrului Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chişinău S.A.;

3. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli BCR Chişinău SA pentru anul 2017; 

4. Aprobarea Actului Adiţional operat la Statutul Băncii Comerciale Române Chişinău SA si Regulamentul Organizarea şi Funcţionarea Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chişinău S.A., precum si anexa 1 la acesta Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Comitetului de Audit şi Conformitate al Consiliului de Supraveghere, conform materialelor anexate la proces verbal.