2017 15 MAR
Anunţuri Organizarea Adunării Generale Ordinare Anuale a acționarilor BCR Chișinău S.A.
  • RO

Stimate acționar al BCR Chișinău S.A.!

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere al Băncii (proces verbal nr.5 din 14 martie 2017), la data de 21 aprilie 2017, orele 1000, la sediul BCR Chisinau SA, str. Puskin nr. 60/2, Chisinau, Republica Moldova, va avea loc Adunarea Generală Ordinara Anuala a acționarilor BCR Chișinău S.A., cu următoarea ordine de zi:

 

1.           Cu privire la darea de seama financiara anuala (situatii financiare anuale) a Bancii Comerciale Romane Chisinau S.A. pentru anul 2016;

2.           Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Bancii Comerciale Romane Chisinau S.A. pentru anul 2016;

3.           Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016;

4.           Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;

5.           Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2016;

6.           Cu privire prelungirea relatiilor contractuale cu organizatia de audit extern pentru efectuarea auditului tranzacţiilor cu conflict de interese pentru anul 2017;

7.           Cu privire la aprobarea Statutului Banca Comerciala Romana Chişinău S.A. in redactie noua;

8.           Cu privire la aprobarea/revizuirea unor reglementari interne ale Bancii Comerciale Romane Chişinău S.A.

 

Forma de desfășurare a adunării – cu prezenta acționarului.

Inregistrarea actionarilor participanti va avea loc intre orele 930-1000 .

Lista actionarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara Anuala a actionarilor BCR Chisinau SA va fi intocmita la data de 15.03.2017.

Actionarii pot sa faca cunostinta cu materialele aferente ordinei de zi pe adresa str. Puskin nr.60/2, Chisinau, Republica Moldova, unde va avea loc Adunarea Generala Ordinara Anuala a actionarilor BCR Chisinau S.A., incepând cu data de 11.04.2017, intre orele 9.00-16.00.