2017 03 NOV
Anunţuri Anunț privind convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor în data de 15 noiembrie 2017
  • RO

În atenţia acționarilor BCR Chișinău S.A.

În temeiul prevederilor legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XII din 1997 și ale Statutului BCR Chișinău S.A., Consiliul de Supraveghere convoacă Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor în data de 15 noiembrie 2017, orele 11.00, la sediul BCR S.A., B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, București, România, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.    Cu privire la aprobarea  companiei de audit care va efectua  auditul extern complex în domeniul tehnologiilor informaționale și a securității informaționale pentru anul 2017 si aprobarea onorariului;

2.    Aprobarea Statutului BCR Chișinău SA (în redacție nouă).

 

Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc intre orele 10.30-11.00.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A. va fi întocmită în data de 03.11.2017.

Acționarii pot lua la cunoștință de materialele aferente ordinei de zi la adresa B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, București, România, unde va avea loc Adunarea Generală Extraodinară a acționarilor BCR Chșinău S.A., începând cu data de 04.11.2017, între orele 9.00-16.00.

Administraţia BCR Chişinău S.A.