În conformitate cu prevederile Regulamentului BNM cu privire la licențierea băncilor nr. 23/09-01 din 15.08.1996, BCR Chișinău aduce la cunoștința publicului că, pe data de 15 noiembrie 2017, a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acționarilor, desfășurată cu prezența acționarului, pe adresa: Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta nr. 5, România, la care au fost aprobat unanim următoarele:

  1. Compania de audit Omega Trust SRL, care va efectua auditul extern complex în domeniul tehnologiilor informaționale și a securității informaționale pentru anul 2017 și aprobarea onorariului
  2. Statutul BCR Chișinău S.A. (în redacție nouă)

Procesul verbal al Adunării Generale extraordinare a acționarilor BCR Chișinău a fost autentificat de către notarul public Bianca-Alina Oprea, România.