Stimați acționari,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere al băncii (proces verbal nr.24 din 12 decembrie 2017), la data de 17 ianuarie 2018, ora 11:00, la sediul BCR S.A., din bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector nr. 3, București, România, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A., cu următoarea ordine de zi:

• Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli ale BCR Chișinău S.A. pentru anul 2018.

Forma de desfășurare a adunării – cu prezența acționarului.

Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc între orele 10:30-11:00.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A., va fi întocmită la data de 03.01.2018.

Acționarii pot consulta materialele aferente ordinii de zi pe adresa: bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector nr. 3, București, România, începând cu data de 03.01.2018, între orele 9:00-16:00