Stimate acționar al BCR Chișinău S.A.!

 

 

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere al Băncii (proces-verbal nr. 3 din 08 martie 2022), la data de 20 aprilie 2022, ora 1000, la sediul BCR S.A. (Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et. 6, sector 6, București, România), va avea loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor BCR Chișinău S.A., cu următoarea ordine de zi:

 

1. Aprobarea dării de seamă financiară anuală a Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2021;

2. Aprobarea dării de seamă anuală a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2021;

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2021;

4. Aprobarea stabilirii cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale şi compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;

5. Aprobarea confirmării companiei de audit extern și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2022;

6. Aprobarea/revizuirea unor reglementări interne ale Băncii Comerciale Române Chișinău S.A.

 

Forma de desfășurare a adunării – cu prezența acționarului.

Înregistrarea participanților va avea loc intre orele 930-1000.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generala Ordinară Anuală a Acționarilor BCR Chișinău SA va fi întocmită conform situației la data de 18.03.2022.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi la adresa Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et. 6, sector 6, București, România, începând cu data de 08 aprilie 2022, între orele 9.00-16.00.