Bursa speranței

Scopul concursului

 • Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare
 • Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare
   

Criterii de eligibilitate

 • Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice
 • Rezultate remarcabile la învățătură - media generală ¤8,5 și mai mult, dovada implicării studentului în proiecte de cercetare/ studii aprofundate/ stagii.

Documente necesare pentru participare la concurs

 • Formularul de participare la concurs
 • Copia carnetului de student
 • Extrasul din matricolă
 • Descrierea proiectului de cercetare/ studii/ stagiu (2-3 pagini)
 • Scrisoare de recomandare de la facultate

Perioada concursului

 • 15 iunie-31 august 2016 – depunerea dosarelor în plic la sediul central BCR Chișinău
 • 1-30 septembrie 2016 – interviuri cu candidații preselectați de comisia de selecție
 • până în 31 octombrie 2016 – anunțarea câștigătorilor concursului

Informații de contact